Kezdőlap >> VoIP telefon

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 

Szerződést köthet társas vállalkozás, állami szerv és intézmény, egyéni vállalkozó és ügyvéd, egyéb szervezet. (A percdíjakban és az egyéb feltételekben közöttük különbség nincs.) Szerződést csak személyesen irodánkban lehet kötni!

Magánszemélyek részére a szolgáltatás nem elérhető


Társas vállalkozásokra vonatkozó szabályok:

Társas vállalkozások körébe tartoznak: részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság, közkereseti társaság, betéti társaság, egyesülés, közös vállalat, állami vállalat, szövetkezet, külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, magyarországi bejegyzett telephellyel rendelkező külföldi cég.

Szerződés kötéskor a következő eredeti dokumentumokat kell bemutatni:

 • aláírási címpéldány

 • cégbírósági végzés

 • a számlavezető bank igazolása (arról, hogy a vállalkozás számláján az elmúlt 1 év alatt nem volt zárolás, letiltás, negatív egyenleg, stb.)

 • a szerződéskötő érvényes személyi igazolványa + lakcím kártyája

 • meghatalmazás, ha nem a cég aláírásra jogosult képviselője köti a szerződést

Társas vállalkozások részére szóló szerződést IDE kattintva tekintheti meg.


Állami szervekre és intézményekre vonatkozó szabályok

Állami szerv és intézmény körébe tartoznak: államigazgatási szervezetek, oktatási intézmények, jóléti intézmények, szociális intézmények, múzeumok, önkormányzatok.

Szerződés kötéskor a következő eredeti dokumentumokat kell bemutatni:

 • nyilvántartásba vételt vagy működést igazoló okirat

 • adóbejelentkezési lap, cégbírósági vagy APEH-igazolás

 • aláírási jogosultságot igazoló dokumentum

 • a szerződéskötő érvényes személyi igazolványa + lakcím kártyája

 • a számlavezető bank igazolása (arról, hogy a szerv vagy szervezet számláján az elmúlt 1 év alatt nem volt zárolás, letiltás, negatív egyenleg, stb.)

 • bélyegző

 • meghatalmazás, ha nem a szerv vagy intézmény aláírásra jogosult képviselője köti a szerződést

Állami szervek és intézmények részére szóló szerződést IDE kattintva tekintheti meg.


Egyéni vállalkozó esetében bemutatandó dokumentumok:

 • érvényes személyi igazolvány + lakcím kártya

 • vállalkozói igazolvány

Egyéni vállalkozók részére szóló szerződést IDE kattintva tekintheti meg.


Egyéni ügyvéd esetében bemutatandó dokumentumok

 • érvényes személyi igazolvány + lakcím kártya

 • érvényes ügyvédi igazolvány

Egyéni ügyvédek részére szóló szerződést IDE kattintva tekintheti meg.


Szervezetekre vonatkozó szabályok

A szervezetek körébe tartoznak: alapítványok, egyesületek, egyházak, politikai pártok, egyéb társadalmi szervezetek, szakszervezetek, ügyvédi irodák, társasházak.

Szerződés kötéskor a következő eredeti dokumentumokat kell bemutatni:

 • a szervezetet nyilvántartásba vevő bíróság vagy hatóság által kiállított eredeti okirat, vagy az általa vezetett nyilvántartás hiteles másolata, vagy az illetékes kamara által kiadott nyilvántartásba vételi lap másolata, amely legalább tartalmazza a szervezet nevét, székhelyét és képviselőjét, a képviselet módját

 • aláírási címpéldány

 • a szervezet adóhatósági nyilvántartásba vételét igazoló eredeti okirat, amennyiben e nyilvántartásba vétele kötelező (adóbejelentkezési lap, cégbírósági vagy APEH-igazolás)

 • a szerződéskötő érvényes személyi igazolványa + lakcím kártyája

 • a számlavezető bank igazolása (arról, hogy a szervezet számláján az elmúlt 1 év alatt nem volt zárolás, letiltás, negatív egyenleg, stb.)

 • bélyegző

Szervezetek részére szóló szerződést IDE kattintva tekintheti meg.


A bemutatott dokumentumokról fénymásolatot készítünk, amelyet az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelünk. A fénymásolás nem engedélyezése a szerződés kötést megakadályozza.

Általános leírás

Kinek ajánljuk?

Összehasonlítás, előnyök

Percdíjak

Eszközök

Szerződési feltételek

VoIP szolgáltatás android-os okostelefonon

 


 

További információ:

 • 223-0774-es telefonszámon

 • info@pcline.hu E-mail címen

 • személyesen irodánkban: 1148 Budapest, Lengyel u. 30. (Előre egyeztetett időpontban.)

Vissza